Özmecan Matbacılik

Fatura Makbuz


Her türlü fatura makbuz fiş basım işlemi yapılır.

Maliye Bakanlığı anlaşmalı matbaa

Anlaşmalı belge basımında mali belgelerin basımı için gerekli evraklar nelerdir?

SAHIS İÇİN GEREKLİ BELGELER
1) Nüfus cüzdanı Fotokopisi
2) Vergi Levhası Fotokopisi
Yeni işletmede (Açılış Tutanağı)

ŞİRKET İÇİN GEREKLİ BELGELER
1) Vergi Levhası Fotokopisi
2) Vekaletname fotokopisi
3) İmza sürküsü ( Şirket yetkilisi )
4) Son ödenmiş tahakkuk makbuzu

Karşıyaka resmi belge basımı; e-ticaret faturası - e-ticaret fatura şablonu - e-ticarete uyumlu fatura basımı - 
FATURA,SEVK İRSALİYESİ,GİDER MAKBUZU,İRSALİYELİ FATURA,PRAKENDE SATIŞ FİŞİ,DİP KOÇANLI FİŞ, ADİSYON

 

 

Fatura Makbuz Modelleri