Karşıyaka Matbaa & Dijital Baskı

Otokopili Evraklar


En İyi 10 Çiğli Matbaa Baskı | Yerel gazete;
Matbaa Baskı-İzmir

Fatura baskı çeşitleri

 

İrsaliyeli fatura çeşitleri

 

Sevk İrsaliyesi

 

Serbest meslek makbuzu

ozmecan.com
35reklam.com
asmatbaa.com
karsiyakadavetiye.com

ANLAŞMA YAPMAK İSTEYEN MATBAA İŞLETMECİSİNDE ARANILACAK ÖZELLİKLER

Vergi Dairesi Başkanlığı ile anlaşma yapmak isteyen matbaa işletmecisinin gerçek usulde Gelir Vergisi veya Kurumlar Vergisine tabi mükellef olması gerekir. Adi ve kollektif şirket halinde kurulmuş olan matbaa işletmelerinin ortakları Gelir Vergisi mükellefi olduğundan anlaşma yapabilirler. Gelir Vergisinden esnaf muaflığı nedeniyle muaf bulunanlar ile basit usulde vergilendirilen matbaa işletmecileri anlaşma yapamazlar. Kurumlar Vergisine tabi olan sermaye şirketleri (Anonim, limited ve eshamlı komandit şirket), kooperatifler, iktisadi kamu müesseseleri, dernek ve vakıflara ait matbaalar da anlaşma yapabilirler.

İLK DEFA ANLAŞMA YAPMAK İSTEYEN MATBAA İŞLETMECİSİNİN İBRAZ ETMESİ GEREKEN EVRAKLAR VE YAPMASI GEREKENLER 

Fatura baskısı için gerekli evraklar

 

Resmi Evrak basımı için kullanılacak evraklar

Otokopili Evraklar Modelleri