Fatura Basımı İçin Gerekli Evraklar?

Firmanız için Fatura ve Diğer Resmi Evrak v.s. bastırmak istiyorsanız Maliye İle Anlaşma Yapmış Matbaalarda yaptırmanız gereklidir. Anlaşması olmayan Matbaalar Kendi Ticaret Ünvanı ile değil Başka Matbaalara , anlaşmalı matbaalara basımını yaptırmaktadır.Yasal olarakta fatura basımı işlemini yapamazlar. Bu Fatura basımnda  ise şahıs firmalarında, limited şirketlerinde, anonim şirketlerinde ve adi ortaklıklarda Farklı Evraklar İstenmektedir.Bu Evrakları Muhasebecinizden Temin Edebilirsiniz.

 

Limited Şirketleri İçin İstenen Gerekli Evraklar

 

-Vergi levhası Fotokopisi ve Aslı

-Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi ve Aslı

-İmza Sirküsü Fotokopisi ve Aslı

-En son KDV tahakkuku Fotokopisi ve Aslı

-Mersis Numarası Fotokopisi ve Aslı

-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve Aslı

 

Şahıs Firmaları İçin Gerekli Evraklar

 

-Vergi levhası Fotokopisi ve Aslı

-En son KDV tahakkuku Fotokopisi ve Aslı

-Nüfus cüzdanı Fotokopisi ve Aslı

-İmza beyannamesi Fotokopisi ve Aslı

 

Adi Ortaklık Firmaları İçin Gerekli Evraklar

-Mükelleflerin ayrı ayrı vergi levhası Fotokopisi ve Aslı

-En son KDV tahakkuku Fotokopisi ve Aslı

-Mükelleflerin ayrı ayrı nüfus cüzdanı Fotokopisi ve Aslı

-Mükelleflerin ayrı ayrı imza beyannamesi Fotokopisi ve Aslı

 

[x]Açılışı yeni yapılan firmalar, yoklama tutanağını vereceklerdir.

[x]Şubesi olan firmalar, şube adresini belirten yoklama tutanağı ve ticaret sicil gazetesi vermeleri gerekmektedir.

Karşıyakada resmi matbuu evrak maliye ile anlaşmalı belge basımı yapan matbaalar listesi, özmecan matbaa fatura,sevk irsaliyesi, fiş, irsaliyeli fatura, taşıma irsaliyesi, Gider pusulası,